کیفیت هوای تهران برای کودکان و سالمندان ناسالم است

کیفیت هوای تهران برای کودکان و سالمندان ناسالم استشرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۱۰۷ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.


به گزارش مجله خبری، براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۱۰۷ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شده است.

همچنین شاخص آلودگی در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۱۰۲ قرار داشته و کیفت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روزپاک، ۸۴ روز قابل قبول، ۱۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱ روز ناسالم داشته است.

انتهای پیام/پست های مرتبط