اعلام نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری؛ پیروزی قطعی پزشکیان

اعلام نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری؛ پیروزی قطعی پزشکیاننتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.


به گزارش خبرنگار سیاسی مجله خبری، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات کشور آمار اولیه دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به شرح زیر اعلام کرد:

ساعت 6:45

نتیجه نهایی

مجموع آرا: ۳۰ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۵۷ رای

مسعود پزشکیان: ۱۶میلیون و ۳۴۸ هزار و ۴۰۳ رای

سعید جلیلی: ۱۳میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹رای

ساعت 05:34

مجموع آرای شمارش شده: ۲۳میلیون و ۶۴۶ هزار و ۱۳۸رای

مسعود پزشکیان: ۱۲میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۱۰ رای

سعید جلیلی ۱۰میلیون و ۴۷۴هزار و ۲۳۸رای

ساعت 05:03

مجموع آرای شمارش شده: ۲۰میلیون و ۶۱۱ هزار و ۹۷۱ رای

مسعود پزشکیان: ۱۱ میلیون و ۱۲۰هزار و ۹۲۴رای

سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۹۷هزار و ۹۹۳رای

ساعت 04:33

مجموع آرای شمارش شده: ۱۶ میلیون و ۵۴۶هزار و ۶۶۰رای

مسعود پزشکیان ۸ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۷۴۳رای

سعید جلیلی ۷میلیون و ۵۳۵هزار و ۵۵۷ رای

ساعت 04:10

مجموع آرای شمارش شده: ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۲۸۰رای

مسعود پزشکیان: ۶ میلیون و ۹۳۹هزار و ۹۵۵رای

سعید جلیلی ۶ میلیون و ۳۵۹هزار و ۹۹رای

ساعت 03:35

مجموع آرای ماخوذه نه میلیون و ۶۹۹هزار و ۸۴۳رای است و مسعود پزشکیان چهار میلیون و ۹۹۶هزار و ۳۶۴رای و سعید جلیلی چهارمیلیون و۵۲۶هزار و ۹۶۰رای را کسب کردند.

ساعت 03:04

مجموع آرای ماخوذه از ۱۳هزار و ۲۷۷شعبه، پنج میلیون و ۸۱۹هزار و ۹۱۱رای، مسعود پزشکیان دو میلیون و ۹۰۴هزار و ۲۲۷ رای و سعید جلیلی دو میلیون و‌۸۱۵هزار و ۵۶۶رای را کسب کرده است.

ساعت 02:30

مجموع آرای شمارش شده: دو میلیون و ۵۴۷هزار و ۳۸۱رای

مسعود پزشکیان ۱ میلیون و ۲۶۳هزار ۸۷۴رای

سعید جلیلی یک میلیون و۲۴۴هزار و ۶۴۰رای

انتهای پیام/پست های مرتبط