مرتضوی: نامه مخبر مربوط به عدم انتصاب در سازمان‌های اداری بود نه شرکت‌ها

مرتضوی: نامه مخبر مربوط به عدم انتصاب در سازمان‌های اداری بود نه شرکت‌هاوزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی ابهامات درباره انتصابات و استخدام نیرو در یک ماه اخیر گفت: نامه دکتر مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است، انتصابات صورت گرفته در شرکت‌هایی است که تابع موسسات عمومی هستند‌.


به گزارش گروه سیاسی مجله خبری، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: دولت مستقر تا آخرین لحظه‌ای که مسئولیت دارد به مردم و مجلس و رئیس دولت پاسخگو است.

وی توضیح داد: نامه دکتر مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است، انتصابات صورت گرفته در شرکت‌هایی است که تابع موسسات عمومی هستند‌.

وزیر کار درباره نامه صادر شده از سوی رئیس جمهور منتخب هم گفت: باید از خود آقای پزشکیان بپرسید که این نامه آیا مبنای حقوقی دارد یا نه؟ آیا عرف و رسم و قاعده بوده است؟ آیا قانون اساسی چنین اجازه‌ای می‌دهد یا نه؟

مرتضوی گفت: کار مردم را که نمی‌توان معطل گذاشت، برای مثال اگر زمان برگزاری مجمع شرکتی باشد و این شرکت هیات مدیره کم داشته باشد؟ باید چه کند؟

وی با اشاره به اینکه پس از نامه مخبر و به رغم اتمام دوره سرپرستی برخی ادارات، نامه رعایت شد، گفت: شرکت‌های قاعده شرکتی دارند و باید قوانین را رعایت کنند.

انتهای پیام/پست های مرتبط