به معاون سیمای جدید فرصت تغییر بدهیم

نعمت چگینی تهیه کننده سریال برادر، هاتف و ... در خصوص انتخاب محسن برمهانی معاون سیمای جدید توسط پیمان جبلی می گوید: مسیری رو به پیشرفت همراه با امیدواری و نشاط برای رسانه ملی پیش بینی می کنم.به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر مجله خبری ؛ نعمت چگینی تهیه کننده رسانه ملی درباره انتصاب اخیر پیمان جبلی برای معاونت سیما گفت: انتخاب یک فرد جوان از خانواده رسانه که کارنامه ای قابل بحث در حوزه تولیدات در ژانرهای مختلف دارد و تلویزیون را به عنوان مدیر نیز از نزدیک می شناسد فرصتی است تا برای باز گرداندن خیل عظیم مخاطبان علاقمند همه چیز مهیا باشد.

این تهیه کننده تلویزیون گفت: اعتمادی که مخاطب به رسانه ملی دارد سرمایه ای است که باید آن را جدی گرفت و نباید کاری کنیم در روزگاری که دست مخاطب برای انتخاب محصولات مختلف رسانه ای باز است از رسانه ملی فاصله بگیرد.

معاون جوان سیما با شناختی که از جامعه به لحاظ خواسته رسانه ای دارد باید در راس هرم ضمن رعایت منویات ملی به سمت تغییر و تحولی اساسی در تولیدات برود تا تلویزیون با همان تعریفی که حضرت امام خمینی (ره) از آن داشت بتواند تاثیری آموزشی، فرهنگی و البته در اطلاع رسانی با مخاطبش رو راست باشد.

چگینی در پایان افزود: من هم مثل بسیاری از اهالی رسانه به این انتخاب جسورانه و البته فکورانه ریاست تلویزیون خوشبین هستم و از روز گذشته فکر می کنم می شود به آینده تلویزیون بیش از گذشته امیدوار بود چرا که حضور جوانان در هر عرصه ای می تواند منشاء خدمات خیر باشد.

فراموش نکنیم در روزگار دفاع مقدس نیز سکان مدیریت و فرماندهی به دست جوانان بود و محصول اعتماد به جوانان همیشه می تواند محصولی قابل دفاع داشته باشد، اگرچه در این مسیر قطعا افراد با تجربه تر می توانند با محسن برمهانی همراه شوند تا بهترین اتفاقات برای تلویزیون در حوزه های مختلف مجله خبریمه سازی بخصوص آثار نمایشی رخ دهد.پست های مرتبط