طنین «سلام فرمانده» در میدان شهدای مشهد

هزاران نفر از دانش‌آموزان دهه نودی در میدان شهدای مشهد سرود سلام فرمانده را همخوانی کردند.به گزارش مجله خبری از مشهد، ازدحام جمعیت در میدان شهدای مشهد به حدی بود که خیابان‌های منتهی به میدان شهدای مشهد مسدود شد.

به واسطه ازدحام جمعیت همخوانی سرود سلام فرمانده چند بار در عرصه میدان شهدا اجرا شد و هر مرتبه جمعی از دانش‌آموزان در محوطه اصلی قرار گرفته و سرود را اجرا کردند.

مسوول ستاد مردمی برگزاری همسرایی سلام فرمانده به خبرنگار ایرنا گفت: امروز دهها هزار نفر از نوجوانان مشهدی در قالب فراخوان ستاد مردمی مراسم سلام فرمانده در میدان شهدای این شهر حضور یافتند.

حجت السلام سعید آخوندی افزود: پیش‌بینی حضور ۲۰ هزار نفر را در میدان شهدا داشتیم اما حدود ۴۰ هزار نفر در مراسم شرکت کردند.

وی خاطر نشان کرد: پیش از برگزاری این مراسم تمهیدات ترافیکی در خیابانهای اطراف صورت گرفته بود.

انتهای پیام/پست های مرتبط