اسطوره پرسپولیس و سرباز استقلال در عزاداری امام حسین (ع)

ستاره قدیمی پرسپولیس و مدافع سرباز استقلال در کنار هم در هیات عزاداری امام حسین شرکت کردند.به گزارش مجله خبری؛ هرسال در ایام عزاداری محرم و صفر شاهد حضور چهره های ورزشی و فوتبالی در هیات های عزاداری امام حسین هستیم که امسال هم این روند توسط ورزشکاران سرشناس اجرا می شود.

در این تصویر حضور علی پروین و محمد حسین مرادمند در هیئت عزاداری را ببینید:پست های مرتبط