ممانعت دولت هند از عزاداری شیعیان کشمیر فیلم

دولت هند در ادامه ممنوعیت 30 ساله، اجازه برگزاری راهپیمایی محرم را امروز در نهم محرم نداده است.خبرنگار مجله خبری در کشمیر هند گزارش داد که دولت هند اینترنت را در مرکز شهر سرینگر کشمیر برای جلوگیری از برگزاری مراسم محرم قطع کرده است.

بنابراین گزارش، دولت هند در ادامه ممنوعیت 30 ساله، اجازه برگزاری راهپیمایی محرم را امروز در نهم محرم نداده است و برای جلوگیری از تجمع و عزاداری جوانان شیعه، منع رفت و آمد و محدودیت اینترنتی اعمال شد.انتهای پیام/پست های مرتبط