خلخال اگر استان بود در بین هیاتهای استانی کشور رتبه بالایی داشت

خلخال اگر استان بود در بین هیاتهای استانی کشور رتبه بالایی داشت

رئیس هیات شمشیربازی استان اردبیل در جلسه بررسی مشکلات این هیات د خلخال، خلخال اگر استان بود در بین هیاتهای استانی کشور رتبه بالایی داشت.به گزارش خبرگزاری مجله خبری از اردبیل، هادی صباغی درجلسه بررسی مشکلات شمشیربازی خلخال گفت:خلخال اگر استان بود در بین هیاتهای استانی کشور رتبه بالایی داشت.
رئیس هیات شمشیر بازی استان اردبیل افزود: وجود 4 مربی دوره دیده و مدرک دار درخلخال که دربسیاری از استانهای کشور هم وجود ندارد وقطعا باتوجه به زیرساختهای نرم افزاری وسخت افزاری موجود, خلخال اگر استان بود جزو ده هیات برتر کشور قرار می گرفت.
صباغی اضافه کرد: هم ازنظر آموزشی و هم ازنظر تجهیز, هیچ کمبودی را درشهرستان خلخال نداریم و این شهرستان هم پیست دارد, هم دستگاه آپاره و هم تجهیزات شمشیربازی و این یعنی زیرساختها برای تعالی آن وجود دارد.
او تصریح کرد: رکود این هیات درسالهای گذشته, هیچ توجیهی ندارد جز قصور و کم کاری هیات شهرستان و قطعا اگر این معضل رفع شود, این شهرستان مجددا در شمشیربازی اوج خواهد گرفت.

انتهای پیام
مطالب مرتبط