مهران غفوریان در مجلس امام حسین (ع) همراه با مداح معروف تصویر هند

مهران غفوریان با انتشار عکسی در کنار سید مجید بنی فاطمه مداح معروف خبر از حضورش در هیات ریحانه الحسین (ع) و مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان داد.

پست های مرتبط