فاصله دقیق مرزهای ایران تا شهرهای عراق در پیاده روی اربعین

در آستانه برگزاری مراسم اربعین امسال و حرکت زائران اربعین به صورت پیاده به کربلا در این گزارش فاصله مرزهای ایران تا شهرهای عراق در مسیر پیاده روی اربعین را مشاهده می فرمائید.به گزارش مجله خبری؛ اربعین حسینی امسال مصادف با بیست و ششم شهریور ماه است و خیل عظیمی از مردم کشورمان خود را مهیای حضور در پیاده روی اربعین کرده اند؛ غالب زائران از مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چزابه و جدیدا و از امسال از مرز خسروی و تمرچین نیز عازم عراق می شوند.

فاصله مرز مهران تا شهرهای عراق

مهران تا کوت:۸۲ – مهران تا دیوانیه :۲۲۷ – مهران تا حله :۲۳۸ – مهران تا بغداد :۲۵۵ – مهران تا نجف :۳۰۳ – مهران تا کربلا:۲۷۹ – مهران تا کاظمین:۲۸۳ – مهران تا سامراء:۴۴۴ – مهران تا سید محمد:۴۰۹ – مهران تا طفلان مسلم :۲۷۲

فاصله مرز خسروی تا شهرهای عراق

خسروی تا کوت :۳۴۱ – خسروی تا دیوانیه :۳۹۵ – خسروی تا حله :۳۰۵ – خسروی تا بغداد :۱۹۰ – خسروی تا نجف :۳۸۰ – خسروی تا خانقین :۱۰ – خسروی تا مقدادیه :۱۰۲ – خسروی تا بعقوبه :۱۳۰- خسروی تا کربلا:۳۱۵ – خسروی تا کاظمین :۲۰۳ – خسروی تا سامراء:۳۲۶ – خسروی تا سید محمد:۲۹۱ – خسروی تا طفلان مسلم :۲۸۱

فاصله مرز شلمچه تا شهرهای عراق

شلمچه تا بصره:۲۰ – شلمچه تا نجف ۴۶۰ – شلمچه تا کربلاء ۵۴۹ – شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر ۵۷۵ و ۶۲۱ کیلومتر

فاصله شهرهای عراق با یکدیگر

نجف تا کربلا:۷۸ – نجف تا بغداد :۱۶۱ – نجف تا بصره :۴۶۷ – نجف تا حله :۶۱ – نجف تا رمادی :۲۷۱ – نجف تا بعقوبه :۲۲۷- نجف تا دیوانیه :۷۵ – نجف تا کاظمین :۱۸۰ – نجف تا سامراء:۲۸۷ – نجف تاسید محمد:۲۴۹ – نجف تا طفلان مسلم : ۱۱۶ - کربلا تا بغداد:۱۰۸ – کربلا تاکوت :۱۹۷ – کربلا تا حله :۴۲ – کربلا تا رمادی:۲۱۸ – کربلا تا بعقوبه :۱۸۴ – کربلا تا دیوانیه :۱۴۴ – کربلا تا بصره :۵۲۴ – کربلا تا کاظمین :۱۱۵ – کربلا تا سامراء:۲۲۰ – کربلا تا سید محمد:۱۸۴ – کربلا تا طفلان مسلم :۳۸ -سامراء تا بغداد :۱۱۰ – سامراء تا سید محمد ۵۳


آیا این خبر مفید بود؟

78

9


نتیجه بر اساس 78 رای موافق و 9 رای مخالف


پست های مرتبط