حذف و اصلاح ۱۹۱۱ نقطه پر حادثه از ابتدای دولت سیزدهم توسط وزارت راه و شهرسازی

حذف و اصلاح ۱۹۱۱ نقطه پر حادثه از ابتدای دولت سیزدهم توسط وزارت راه و شهرسازیمهرداد بذرپاش درباره حذف و اصلاح ۱۹۱۱ نقطه پر حادثه در دولت سیزدهم توییتی را منتشر کرد .
پست های مرتبط