محکومیت، سزای ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارها

محکومیت، سزای ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارهاعامل ثبت نکردن 24 هزار باکس سیگار در سامانه جامع انبارها به پرداخت هفت میلیارد ریال جریمه محکوم شد.


به گزارش مجله خبری تهران، حمید القاصی مهر گفت: پرونده عامل ثبت نکردن 24 هزار باکس سیگار به ارزش 26 میلیارد و 310 میلیون ریال که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود در شعبه ششم تعزیرات شهرستان ری رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک لازم و با استناد به تبصره ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به جهت اینکه عدم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها به صورت عمدی نبوده و کالای کشف شده شامل کالاهای ضروری و اساسی نمی باشد تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت 6 میلیارد و 577 میلیون ریال جریمه نقدی معادل یک چهارم ارزش ریالی کالای کشف شده محکوم کرد.

القاصی مهر گفت: اداره صمت شهرستان ری پرونده تخلف این واحد صنفی را پیرامون تخلف ثبت نکردن موجودی کالای مذکور در سامانه جامع انبارها را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

انتهای پیام/پست های مرتبط